Otežano disanje

Autor: Dr Tisa Travica Kojadinović - kardiolog                    tisatravica@gmail.com

Home
Fiziologija
Bol u grudima
Otežano disanje
Gubitak svesti
Otoci
Koronarna_bolest
Srcane_aritmije
Kardiomiopatije
Zapaljenska oboljenja
Hipertenzija
Srcana slabost
Bolesti aorte
Zdrav život
Srcane mane
Centar za hipertenziju
Otežano disanje
ontent="tl, default">

Zakazivanje   pregleda u Novom Sadu na telefon 063 716 0228

 1. Kako izlečiti hipertenziju koja je otporna na uobičajene lekove?
 2. Kako izlečiti hipertenziju sa što manje lekova ili bez lekova?
 3. Kako sprečiti posledice hipertenzije kao što su šlog i srčani infarkt?
 4. Како izlečiti bol u grudima kome niko ne može da nadje uzrok?
 5. Како izlečiti preskakanje srca kome niko ne može da nadje uzrok?
 6. Kardiološki pregled i lečenje sportista. Kardiološka procena za bavljenje sportom.

 

 KARDIOLOGIJA

DISPNEA – OTEŽANO DISANJE

 

Sta sve moŽe izazvati otežano disanje?

 

UZROCI  OD  STRANE  SRCA

 

 1. Srčana insuficijencija – slabost srca

Srce se sastoji od dve pretkomore (leve i desne) i dve komore (leve i desne). Tako da se srčana slabost deli na:

 • slabost levog srca: uz otežano disanje se mogu javiti i nemogućnost ležanja na ravnom, tj bez uzglavlja, lupanje srca, kašalj, modre usnice, eventualno prisustvo šuma na srcu.
 • slabost desnog srca: otoci potkolenica, gležnjeva, nekad i celog tela, učestalo noćno mokrenje, zastojni poremećaji u želucu, prisustvo veće količine gasova u crevima, ponekad žutica i modra boja usnica. Može doći do pojave izliva u trbuhu i plućnoj maramici.
 • slabost i levog i desnog srca: kombinacija svih ovih simptoma.
 1. Infarkt srca

Infarkt srca je čest uzrok slabosti srca. Ponekad bol može izostati naročito kod starijih ljudi i dijabetičara, pa se pojave samo simptomi srčane slabosti.

 1. Angina pectoris

Moze da se manifestuje samo kao gušenje.

 1. Poremećaji ritma srca: bradikardija (usporeni rad srca) i tahikardija (ubrzani rad srca).
 2. Srčane mane:
 • Aortna stenoza – sužen zalistak aorte (zalistak izmedju leve komore i velike arterije aorte).
 • Aortna insuficijencija – slabost funkcije aortnog zaliska.
 • Mitralna stenoza – suženje mitralnog zaliska (zalistak izmedju leve pretkomore i leve komore).
 • Mitralna insuficijencija – slabost mitralnog zaliska.
 • Kombinovane mane.
 1. Srčane mane sa šantom

To su mane koje nastaju usled postojanja defekta zida srca izmedju pretkomora i komora, u kom slučaju se krv iz desnog i levog srca mešaju.

 1. Kardiomiopatije – bolesti srčanog mišića: dilatativna, hipertrofična i restriktivna.
 2. Perikarditis (zapaljenje srčane kese), perikardni izliv (nagomilavanje tečnosti u srčanoj kesi), konstrikcija perikarda (srce u oklopu).

 

 

UZROCI   OD STRANE PLUĆA

     

 1. Plućna embolija - prekid cirkulacije krvi u jednom delu pluća (javlja se otežano disanje i bol u grudima koji se pojačava pri udisanju vazduha, zatim ubrzano disanje, ubrzan rad srca, modre usnice i pad krvnog pritiska što zavisi od stepena težine bolesti). Često se javlja nakon dugotrajnog ležanja; kod postojanja tromba u donjim ekstremitetima; nakon operacije kuka; nakon carskog reza ili operacija u karlici; kod postojanja tumora ili tromboembolijske bolesti u familiji.
 2. Bronhijalna astma i hronični bronhitis (bolesniku je teško da izdahne vazduh i zbog toga ima produžen izdisaj. Nekad i sam čuje zviždanje u plućima).
 3. Fibroze pluca – nakupljanje ožiljnog tkiva u plućima koje zamenjuje funcionalno plućno tkivo i tako smanjuje funkciju pluća.
 4. Zapaljenje pluća (obično se javlja povišena temperatura, groznica, kašalj sa iskašljavanjem)
 5. Pneumotoraks - pucanje plućne maramice i nakupljanje vazduha u njoj (javlja se gušenje, kašalj, ubrzano disanje, oštar bol u grudima koji je lokalizovan). Često se javlja kod mlađih muškaraca.
 6. Zatvaranje disajnih puteva hranom (javlja se za vreme ili nakon jela).

 

 

UZROCI IZVAN GRUDNOG KOŠA

 1. Hiperventilacioni sindrom – napad panike sa ubrzanim, dubokim disanjem, gušenjem, ponekad i bolovima u grudima, opštom slabošću, grčevima u ekstremitetima, a nekad i gubitkom svesti.

 2. Anemija – malokrvnost (otežano disanje u naporu, malaksalost, bledilo, ubrzan rad srca).

 3. Loša fizička kondicija

 4. Trovanja: ugljen-monoksidom, cijanidom, lekovima.

 5. Poremećaji metabolizma kod dijabetične kome, bubrežne insuficijencije i šoka.

 6. Bolesti mozga – šlog, zapaljenje mozga, tumori mozga.

 7. Neuromišićne bolesti.

 8. Ekstremna gojaznost, nagomilavanje tečnosti u trbuhu, veliki tumori u trbušnoj duplji.